Mortgage Hakkında

KONUT PROJELERİ

AND PASTEL / Anadolu Grubu

And PastelAnadolu Grubu'nun köklü geçmişinden aldığı güçle insan ihtiyaçlarına odaklanarak YAP-YAŞAT felsefesiyle
nitelikli mimari ve kaliteli yaşam alanları geliştiren AND Gayrimenkul, AND Pastel'de Yeni Nesil Mahalle
konseptiyle geçmiş ve geleceği bir arada kurgulayarak sakinlerine özlenen mahalle hayatını yeni nesil bir
anlayışla kurguluyor.

Kartal bölgesinin en büyük ölçekli projelerinden biri olan AND Pastel, 1200 konut ve 7 bloktan oluşuyor. Adalar ve deniz manzarasına hakim evleriyle; İstanbul'un ana ulaşım akslarından E-5'in hemen yanında, metroya yürüme mesaesinde yer alıyor ve orta ölçekli bir mahalle büyüklüğü ile sağlık kuruluşundan, eğitim kurumuna ve alışveriş alanlarına kadar pek çok imkanı bir arada sunuyor. Ödüllü peyzaj alanları ile aynı zamanda Çocuk Dostu olarak kurgulanan AND Pastel'in %70'i yeşil alanlardan oluşuyor.

Örnek daireleri 360 derece sanal tur ile şimdi gezmek için tıklayın: http://andpastel.com/ornek-daireler-2-1.aspx

Bilgi Formu için tıklayın: http://andpastel.com/landing-page.aspx

Telefon: 0850 393 40 00

Satış Ofisi Adres: ESENTEPE

MAHALLESİ, ERKILIÇ CADDESİ, NO:8.

KARTAL/İSTANBUL

RAKAMLARLA AND PASTEL

Konut arazi alanı : 45.000 m2

Toplam inşaat alanı : 250.000 m2

Toplam peyzaj alanı : 30.000 m2

Toplam blok : 7 blok (Mavi, Turuncu, Yeşil)

Ortalama konut sayısı : 1.200

Mimar: HPP

Payzaj Mimarı : Martha Schwartz

Teslim tarihi : 2018'den itibaren etap etap teslim.

Web ve Sosyal Medya

www.andgayrimenkul.com.tr

www.andpastel.com

www.facebook.com/ANDGayrimenkul

www.instagram.com/andgayrimenkul

www.twitter.com/ANDGayrimenkul

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat