Mortgage Hakkında

KONUT PROJELERİ

F.Ayanoğlu Residence / Yapı Merkezi

Yapı Merkezi'nin 50 yılı aşan deneyim ve güvencesi ile hayata geçirilen F.Ayanoğlu Residence, Fenerbahçe'de Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi üzerinde yer alıyor. 2.087 m2 arazi üzerinde, 17 katta toplam 34 daireden oluşan bu prestijli projede; 42 m2'yi aşan geniş salona sahip 187 m2 4+1 daire ve 280 m2 5+1 dubleks daire seçenekleri mevcut.

F.Ayanoğlu Residence, panoramik Adalar ve deniz manzarası, güçlü lokasyonu, geniş peyzaj alanı, kameriyesi, güvenlikli site konsepti, birinci sınıf kaliteli malzemeleri, her daire için 2 araçlık kapalı otoparkı, 2 normal ve 1 yük asansörü, misafir tuvaleti dışında çift banyosu ile burada yaşayacak olanlara ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

F.Ayanoğlu Residence Projesi'nde, Garanti Mortgage aracılığı ile satış fiyatının %75'ine kadar, uygun şartlarla konut kredisi kullanma imkânı sunuluyor.

Bağdat Caddesi'ne site yaşamını getiren konseptiyle farklılık yaratan F.Ayanoğlu Residence, lansman döneminde ilk fiyat avantajıyla önemli bir yatırım imkânı da sunuyor.

Telefon: (0216) 360 06 56

Adres: Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, No:7, Fenerbahçe, Kadıköy/İstanbul

Web adresi: www.ymgayrimenkul.com
http://www.ymgayrimenkul.com/tr/satistaki-projeler/proje-detay/F-Ayanoglu-Residence/53/57/0

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat