KONUT KREDİSİ HAKKINDA

Avantajlı mortgage kampanyalarımızdan yararlanarak sizin için en uygun
konut kredisi fırsatlarını değerlendirin!

En Uygun Konut Kredisi Kampanyaları

Kampanyalar

İlksan Üyelerine ve MEB Çalışanlarına Mortgage Uzmanı Garanti’den fırsat

Tüm İlksan Üyelerine Mortgage Uzmanı Garanti’den Özel Avantajlar! Sizin için en uygun mortgage fırsatları için hemen tıklayın!

Devamını Oku
Kampanyalar

Çiftçilere Özel Mortgage Fırsatı!

Çiftçilere Mortgage Uzmanı Garanti’den Özel Avantajlar! Sizin için en uygun mortgage fırsatları için hemen tıklayın!

Devamını Oku
Kampanyalar

Ev sahibi olun, hayatınızı güvence altına alın.

Konut kredisi alırken, hayat sigortası da yaptırın, faiz indiriminden yararlanın; hem ev sahibi olun hem de hayatınızı güvence altına alın.

Devamını Oku
Kampanyalar

Kamu Sağlık Çalışanlarına Mortgage Fırsatları

Tüm Kamu Sağlık Çalışanlarına Mortgage Uzmanı Garanti’den Özel Avantajlar! Sizin için en uygun mortgage fırsatları için hemen tıklayın!

Devamını Oku
Kampanyalar

Türk Eğitim Sen Üyelerine Garanti’den Büyük Kampanya

Tüm Türk Eğitim Sen Üyelerine Mortgage Uzmanı Garanti’den Özel Avantajlar! Sizin için en uygun mortgage fırsatları için hemen tıklayın!

Devamını Oku
Kampanyalar

Kentsel Dönüşümde Uzman Ortak Garanti Mortgage!

İster konut üreticisi olun, ister mülk sahibi, kentsel dönüşümde ihtiyacınız olan destek Mortgage Uzmanı Garanti'den.

Devamını Oku
Kampanyalar

Maaş Müşterilerine En Uygun Mortgage Fırsatları Garanti’de

Maaşını Garanti Bankasından alanlara özel konut kredisi avantajı ve mortgage fırsatı mortgage uzmanı Garanti Mortgage'dan

Devamını Oku
Kampanyalar

TCMB Personeline Garanti’den Özel Fırsatlar

Tüm TCMB Personeline Mortgage Uzmanı Garanti’den Özel Avantajlar! Sizin için en uygun mortgage fırsatları için hemen tıklayın!

Devamını Oku
Kampanyalar

Tüm KOBİ’lere Mortgage Uzmanı Garanti’den Özel Fırsatlar

Tüm Tüm KOBİ’lere Mortgage Uzmanı Garanti’den Özel Avantajlar! Sizin için en uygun mortgage fırsatları için hemen tıklayın!

Devamını Oku
Kampanyalar

Garanti Emeklilik'ten Kredi Hayat Sigortası

Ya bana bir şey olursa kredi borcum ne olur diye mi düşünüyorsunuz? Kredi Hayat Sigortası ile Kendinizi ve Sevdiklerinizi Garantiye Alın!

Devamını Oku
Kampanyalar

OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) üyeleri ve eşlerine özel, bankamızdan masraf avantajlı Mortgage kredisi kullanma imkanı.

Devamını Oku
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kampanyalar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat