MORTGAGE SEÇENEKLERİM

En uygun işyeri kredisi seçeneğini bulmak için
Garanti İşyeri Mortgage ürünlerini inceleyebilirsiniz.

 • Ara Ödemeli İş Yeri Mortgage

  Toplam taksit tutarını ara ödemelerle azaltmanız için.
  • Periyodik ara ödemeler yapın
  • Taksit yükünüzü azaltın
  Detaylar Başvur
 • Artan Taksitli İş Yeri Mortgage

  Başta düşük, sonra yükselen tutarlarda ödeme yapmanız için.
  • Önce düşük taksitler ödeyin
  • Kademeli olarak artırın
  Detaylar Başvur
 • Azalan Taksitli İş Yeri Mortgage

  Başta fazla ödeyerek, sonraki taksitlerinizi azaltmanız için.
  • Önce yüksek taksitler ödeyin
  • Sonraki dönemde ödemeleriniz azalsın
  Detaylar Başvur
 • Balon Ödemeli İş Yeri Mortgage

  Taksit ödeme sıklığını bütçenize göre belirlemeniz için.
  • Taksit periyodunuzu kendiniz belirleyin
  • Diğer aylarda rahat edin
  Detaylar Başvur
 • Özel Ödemeli İş Yeri Mortgage

  Ödeme tarihlerinizi bütçenize göre belirleyebilmeniz için.
  • Taksit tutarlarınızı bütçenize göre ayarlayın
  • Taksitleriniz size özel olsun
  Detaylar Başvur
 • Sabit Faizli İş Yeri Mortgage

  Ödemelerinizi, taksitleriniz değişmeden yapabilmeniz için.
  • Taksitleriniz sabit olsun
  • Ne ödeyeceğinizi bilin
  Detaylar Başvur
 • Şimdi Al Sonra Öde İş Yeri Mortgage

  Mortgage ödemelerinizi bir süre erteleyebilmeniz için.
  • İş Yerinizi hemen alın
  • Ödemeye sonra başlayın
  Detaylar Başvur
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat