KONUT KREDİSİ SEÇENEKLERİM

Türkiye'nin en geniş mortgage ürünleri
arasından size en uygun kategoriyi seçebilirsiniz.

 • Taksit tutarlarımı kendim belirlemek istiyorum

  • Taksit tutarlarınızı bütçenize göre ayarlayın
  • Taksitleriniz size özel olsun
  Detaylar Başvur
 • Aylık taksit tutarlarım sabit olsun istiyorum

  • Taksitlerim hiç değişmesin
  • Ne ödeyeceğimi bileyim
  Detaylar Başvur
 • Başta yüksek ödeme yaparak sonraki taksitlerimi düşürmek istiyorum

  • Önce daha yüksek taksitler ödeyin
  • Sonraki dönemde ödemeleriniz azalsın
  Detaylar Başvur
 • Ekonomik gelişmelere göre faizlerimin değişmesini istiyorum

  • Faiz değişiklikleri taksitlerinize yansısın
  • Vadenizi kısaltın ya da taksitlerinizi düşürün
  Detaylar Başvur
 • Belirli dönemlerde taksit tutarım değişsin istiyorum

  • Taksitlerinizi azaltın ya da artırın
  • Şimdi alıp sonra ödeyin
  Detaylar Başvur
 • Kredimi Garanti'ye getirmek istiyorum

  • Mevcut kredinizi Garanti'ye taşıyın
  • Daha uygun taksit avantajlarından yararlanın
  Detaylar Başvur
 • Kendi evimi teminat göstererek konut kredisi almak istiyorum

  • Sahibi olduğunuz konutu teminat gösterin
  • Her türlü ihtiyacınız için yüksek limitli kredi alın
  Detaylar Başvur
 • Yurtdışında yaşıyorum, Türkiye'de evim olsun istiyorum

  • TL veya dövize endeksli krediden yararlanın
  • Türkiye'de ev sahibi olun.
  Detaylar Başvur
 • Tüm Mortgage ürünlerini görmek istiyorum

  • Tüm ürünlerimize göz atın
  • En uygun seçeneği kendiniz belirleyin
  Detaylar Başvur
BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat